Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
              25. Inkomster av metallmynt
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2019

52. Avgifter som motsvarar försäkringspremierPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 16 930 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna inflyter med stöd av lagen om statskontoret (305/1991) från avgifter som tas ut hos statliga ämbetsverk och inrättningar samt statliga affärsverk. Avgifterna motsvarar ersättningar för olycksfall, förmåner som motsvarar grupplivförsäkring, ersättningar för trafikskador och andra ersättningar som Statskontoret betalar.

Beräknade inkomster (euro)

   
Olycksfall (olycksfallsavgifter) 14 000 000
Förmån som motsvarar grupplivförsäkring 1 100 000
Gamla affärsverk 30 000
Lagen om offentlig arbetskraftsservice, invandring, nämndemän 600 000
Trafikskador 1 200 000
Sammanlagt 16 930 000

2019 budget 16 930 000
2018 budget 16 680 000
2017 bokslut 16 182 719