Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
              25. Inkomster av metallmynt
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2019

51. Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnarPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 234 386 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:Under momentet inflyter inkomster som utgör ersättning som andra pensionsanstalter har betalat till staten för pensionsutgifter som dessa med stöd av pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016) ansvarar för.

Motsvarande utgifter har budgeterats under moment 28.50.63.

Inkomstposten har beräknats enligt den uppskattade ArPL-indexnivån för 2019 (2582).


2019 budget 234 386 000
2018 budget 217 200 000
2017 bokslut 198 969 920