Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
              10. Domstolarnas inkomster
              20. Utsökningsavgifter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2019

20. UtsökningsavgifterPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 73 000 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna grundar sig på lagen om utsökningsavgifter (34/1995) och på motsvarande förordning (35/1995).

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 77 093 72 800 72 800
— övriga intäkter 187 200 200
Intäkter sammanlagt 77 280 73 000 73 000
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 49 016 52 850 48 950
— andel av samkostnader 12 770 13 061 13 015
Kostnader sammanlagt 61 786 65 911 61 965
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 15 494 7 089 11 035
Kostnadsmotsvarighet, % 125 111 118

2019 budget 73 000 000
2018 budget 73 000 000
2017 bokslut 77 279 827