Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
              10. Domstolarnas inkomster
              20. Utsökningsavgifter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2019

20. UtsökningsavgifterPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 73 000 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna grundar sig på lagen om utsökningsavgifter (34/1995) och på motsvarande förordning (35/1995).

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 77 093 72 800 72 800
— övriga intäkter 187 200 200
Intäkter sammanlagt 77 280 73 000 73 000
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 49 016 52 850 48 950
— andel av samkostnader 12 770 13 061 13 015
Kostnader sammanlagt 61 786 65 911 61 965
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 15 494 7 089 11 035
Kostnadsmotsvarighet, % 125 111 118

2019 budget 73 000 000
2018 budget 73 000 000
2017 bokslut 77 279 827