Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
              10. Domstolarnas inkomster
              20. Utsökningsavgifter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2019

15. Inkomster från allmänna intressebevakningstjänsterPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 26 000 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna grundar sig på lagen om förmyndarverksamhet (442/1999), lagen om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt (477/2016) och statsrådets förordning om storleken på intressebevakarens arvode (696/2012).

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 24 831 25 000 26 000
— övriga intäkter 3 - -
Intäkter sammanlagt 24 834 25 000 26 000
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 22 725 25 600 23 500
— andel av samkostnader 6 987 8 400 7 500
Kostnader sammanlagt 29 712 34 000 31 000
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -4 878 -9 000 -5 000
Kostnadsmotsvarighet, % 84 74 84

2019 budget 26 000 000
2018 budget 25 000 000
2017 bokslut 24 833 779