Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
              10. Domstolarnas inkomster
              20. Utsökningsavgifter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2019

10. Domstolarnas inkomsterPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 45 800 000 euro i nettoinkomster.

I nettobudgeteringen beaktas avskrivningarna av försäljningsfordringar.

Förklaring:Inkomsterna grundar sig på lagen om domstolsavgifter (1455/2015), justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar (1744/2015) och justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer.

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 46 919 46 000 45 690
— övriga intäkter 4 110 110
Intäkter sammanlagt 46 923 46 110 45 800
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 78 051 65 000 65 000
— andel av samkostnader 31 212 30 000 30 000
Kostnader sammanlagt 109 263 95 000 95 000
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -62 340 -48 890 -49 200
Kostnadsmotsvarighet, % 43 49 48

2019 budget 45 800 000
2018 budget 46 110 000
2017 bokslut 46 923 115