Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2019

04. Vissa avgifter på kommunikationsområdetPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 21 726 000 euro.

Förklaring:Informationssamhällsavgiften, 4 000 000 euro, och tillsynsavgiften på televisions- och radioverksamhet, 930 000 euro, grundar sig på informationssamhällsbalken (917/2014). Tillsynsavgiften för postverksamhet, 1 300 000 euro, grundar sig på postlagen (415/2011). Certifikatavgiften, 240 000 euro, grundar sig på lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster (617/2009). De nämnda avgifterna beräknas inflyta till ett sammanlagt belopp av 6 470 000 euro. Utgifterna för dessa verksamheter har beaktats vid dimensioneringen av anslaget under moment 31.20.01.

Koncessionsavgiften, sammanlagt 13 456 000 euro, grundar sig på lagen om auktion av vissa radiofrekvenser (462/2009). Transport- och kommunikationsverket tar ut den koncessionsavgift som lagen förutsätter hos de teleföretag som beviljas koncession för frekvensområdet 700 megahertz utifrån auktionen 2016. Koncessionsavgifterna intäktsförs i jämna poster under de fem första åren av koncessionsperioden. Transport- och kommunikationsverket tar likaså ut den koncessionsavgift som lagen förutsätter hos de teleföretag som beviljats koncession utifrån auktionen 2009. Under momentet beräknas dessutom inflyta marknadsbaserade frekvensavgifter som tas ut med stöd av 288 § i informationssamhällsbalken (917/2014) till ett belopp av 1 800 000 euro.


2019 budget 21 726 000
2018 budget 20 369 000
2017 bokslut 42 041 944