Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2019

05. Punktskatt på läskedryckerPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 175 000 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen.

Förklaring:Skatten grundar sig på lagen om punktskatt på läskedrycker (1127/2010). Skatt tas ut på alkoholfria drycker och drycker som innehåller endast en liten mängd alkohol, och beloppet av den skatt som tas ut är 11 eller 22 cent per liter färdig dryck beroende på dryckens sockerhalt. Punktskatten på sötsaker och glass slopades vid ingången av 2017.

Regeringen lämnar i samband med budgetpropositionen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om punktskatt på läskedrycker. I propositionen föreslås det att punktskatten på läskedrycker höjs med 25 miljoner euro på årsnivå.

Utvecklingen av skatteutfallet i fråga om punktskatten på sötsaker, glass och läskedrycker (mn euro)

  2017
bokslut
2018
budget
2019
budgetprop.
       
Sötsaker 5 - -
Glass 1 - -
Läskedrycker 145 151 175
Sammanlagt 151 151 175

Skattefriheten för livsmedel för speciella medicinska ändamål, modersmjölksersättning och tillskottsnäring, barnmat, bantningspreparat och kosttillskott minskar i form av skatteutgift det belopp som inflyter under momentet. Skatteutgiftens belopp beräknas vara ringa i förhållande till skatteintäkterna.


2019 budget 175 000 000
2018 budget 151 000 000
2017 bokslut 150 879 023