Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2019

01. Punktskatt på tobakPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 1 126 000 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen.

Förklaring:Skatten grundar sig på lagen om tobaksaccis (1470/1994). Enligt lagen tas för cigaretter som punktskatt per enhet ut 58,00 euro för 1 000 stycken och som värderelaterad punktskatt 52 % beräknat på detaljhandelspriset, dock minst 248,00 euro per 1 000 stycken. I punktskatt på cigarrer och cigariller tas det ut 0,015 euro per styck och därtill 34 % av detaljhandelspriset, dock minst 0,25 euro per styck. I punktskatt på pip- och cigarettobak tas det ut 51,50 euro per kilogram och därtill 48 % av detaljhandelspriset. I punktskatt på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter tas det ut 39,00 euro per kilogram och därtill 52 % av detaljhandelspriset, dock minst 151,00 euro per kilogram. För andra produkter som innehåller tobak och för cigarettpapper tas det därtill ut 60 % av detaljhandelspriset. Punktskatten på vätskor för elektroniska cigaretter är 0,30 euro per milliliter.

Tobaksskatten höjs i överensstämmelse med statsminister Sipiläs regeringsprogram stegvis åren 2016—2019. Höjningarna görs halvårsvis och den senaste skattehöjningen trädde i kraft den första juli 2018. I enlighet med gällande lagstiftning höjs tobaksskatten även 2019 två gånger, den 1 januari 2019 och den 1 juli 2019. Sedan ingången av 2017 omfattas även vätskor som används i elektroniska cigaretter av punktskatten på tobak. Som en följd av skattehöjningarna och andra åtgärder som minskar tobakskonsumtionen har konsumtionen av skattebelagda tobaksprodukter minskat med ca 20 % från 2008 till 2017.

Den förväntade utvecklingen av skatteutfallet i fråga om tobak (mn euro)

  2017
bokslut
2018
budget
2019
budgetprop.
       
Cigaretter 841 915 984
Övriga tobaksprodukter 113 127 142
Sammanlagt 954 1 042 1 126

Till punktskatten på tobak hänför sig ingen skatteutgift.


2019 budget 1 126 000 000
2018 budget 1 042 000 000
2017 bokslut 953 811 217