Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2019

03. Källskatt på ränteinkomsterPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 84 000 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen.

Förklaring:Skatten grundar sig på lagen om källskatt på ränteinkomst (1550/1992). Skatten är 30 % på den ränta som i Finland betalas för insättningar eller masskuldebrevslån. Alla fysiska personer är skattskyldiga.

Inlåningen från hushåll bildar den största delen av skattebasen. I slutet av 2017 var inlåningsstocken från finländska hushåll i finländska penninginstitut ca 83 miljarder euro och genomsnittsräntan på insättningarna var ca 0,16 %. Det beräknas att den källskattebelagda inlåningsstocken från hushåll och genomsnittsräntan på hushållens insättningar utvecklas i enlighet med vad som anges i tabellen:

  2017
utfall
2018
prognos
2019
prognos
       
Förändring i den källskattebelagda inlåningsstocken, % 3,00 4,2 3,7
Genomsnittsräntan på hushållens insättningar, % 0,16 0,14 0,35

2019 budget 84 000 000
2018 budget 73 000 000
2017 bokslut 65 542 587