Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     15. Lån
   Anslag

Statsbudgeten 2019

03. Statens nettoupplåning och skuldhanteringPDF-versio

01. Nettoupplåning och skuldhantering

Under momentet antecknas ett tillägg på 678 006 000 euro.

Förklaring:Under nettoupplåningen till nominellt värde antecknas ett tillägg på 678 006 000 euro, varvid nettoupplåningen till nominellt värde uppgår till 2 473 634 000 euro år 2019. Skuldhanteringsposterna medräknade uppgår nettoinkomsterna till 2 423 634 000 euro år 2019.

Inkomster och utgifter (mn euro)

   
Inkomster  
Nettoupplåning till nominellt värde 2 474
Utgifter  
Emissionsförluster (netto) -40
Kapitalförluster (netto) -10
Nettoinkomster 2 424

2019 III tilläggsb. 678 006 000
2019 II tilläggsb. -136 184 000
2019 I tilläggsb. 226 788 000
2019 budget 1 655 024 000
2018 bokslut -985 765 656
2017 bokslut 3 083 951 345