Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
        Inkomstposter
        Anslag
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2019

 euro
ANSLAG
23. STATSRÅDETS KANSLI2 920 000
01. Förvaltning2 920 000
02. Avlöningar till ministrar och deras statssekreterare och specialmedarbetare (förslagsanslag), tillägg2 920 000
24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE0
30. Internationellt utvecklingssamarbete0
66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)0
26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE10 000
01. Förvaltning10 000
50. Vissa understöd (reservationsanslag 2 år), tillägg10 000
40. Migration0
01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg100 000
22. Frivillig återresa (reservationsanslag 2 år), avdrag-100 000
27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE400 000
01. Försvarspolitik och förvaltning400 000
01. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg400 000
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE1 340 000
70. Utvecklande av statsförvaltningen0
05. Stöd och handledning i samband med utvecklandet av tjänster inom social- och hälsovården och räddningsväsendet samt främjande av produktiviteten inom den offentliga förvaltningen för (reservationsanslag 3 år)0
80. Överföringar till landskapet Åland1 340 000
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg1 340 000
29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE26 700 000
01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet3 700 000
02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg3 700 000
20. Yrkesutbildning20 000 000
21. Gemensamma utgifter för yrkesutbildningen (reservationsanslag 3 år)0
30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningen (förslagsanslag), tillägg20 000 000
80. Konst och kultur3 000 000
50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år), tillägg3 000 000
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE1 017 000
01. Förvaltning och forskning900 000
05. Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg900 000
20. Jordbruk och livsmedelsekonomi117 000
46. Av EU finansierat utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år), tillägg117 000
31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE111 315 000
10. Trafiknätet111 315 000
20. Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år), tillägg40 000 000
36. Statsunderstöd för spårvägsprojekt (reservationsanslag 3 år), tillägg380 000
77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år), tillägg70 935 000
32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE1 814 000
01. Förvaltning530 000
40. Statsunderstöd för främjande av företagens internationalisering samt entreprenörskap (reservationsanslag 3 år), tillägg530 000
20. Närings- och innovationspolitik470 000
44. Investerings- och utvecklingsstöd för den cirkulära ekonomin (reservationsanslag 3 år), avdrag-530 000
95. Utgifter för avtal om avkastningsbyte och för skyddsåtgärder (förslagsanslag), tillägg1 000 000
50. Regionutveckling och strukturfondspolitik814 000
40. Införande av regionala innovationer och försök (reservationsanslag 3 år), tillägg814 000
33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE15 200 000
03. Forskning och utveckling0
04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)0
10. Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster15 000 000
60. Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder (reservationsanslag 2 år), tillägg15 000 000
40. Pensioner200 000
52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag), tillägg200 000
35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE900 000
10. Miljö- och naturvård900 000
52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år), tillägg900 000
20. Samhällen, byggande och boende0
60. Överföring till statens bostadsfond0
Anslagens totalbelopp 161 616 000