Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     23. Statsrådets kansli
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       01. Försvarspolitik och förvaltning
            01. Försvarsministeriets omkostnader
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde

Statsbudgeten 2019

01. Försvarspolitik och förvaltningPDF-versio

01. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 400 000 euro.

Förklaring: Tillägget föranleds av beredningen av verkställigheten i enlighet med lagen om tillståndsplikt för vissa fastighetsförvärv (470/2019). Det skapas elektroniska tjänster för övervakningen och tillståndsförfarandet.


2019 II tilläggsb.400 000
2019 budget15 612 000
2018 bokslut14 283 000
2017 bokslut14 710 000