Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     23. Statsrådets kansli
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       01. Förvaltning
       40. Migration
            01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader
            22. Frivillig återresa
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde

Statsbudgeten 2019

40. MigrationPDF-versio

01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 100 000 euro.

Förklaring: Tillägget är en överföring från moment 26.40.22 och föranleds av att en sakkunnig i frågor som gäller invandring och återresa tillfälligt placeras i Irak.


2019 II tilläggsb.100 000
2019 I tilläggsb.5 063 000
2019 budget28 611 000
2018 bokslut49 750 000
2017 bokslut57 850 000

22. Frivillig återresa (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av 100 000 euro.

Förklaring: Avdraget är en överföring till moment 26.40.01.


2019 II tilläggsb.-100 000
2019 budget4 830 000
2018 bokslut3 800 000
2017 bokslut8 800 000