Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning
       40. Migration
            22. Frivillig återresa

Statsbudgeten 2019

40. MigrationPDF-versio

01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 100 000 euro.

Förklaring:Tillägget är en överföring från moment 26.40.22 och föranleds av att en sakkunnig i frågor som gäller invandring och återresa tillfälligt placeras i Irak.


2019 II tilläggsb. 100 000
2019 I tilläggsb. 5 063 000
2019 budget 28 611 000
2018 bokslut 49 750 000
2017 bokslut 57 850 000

22. Frivillig återresa (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av 100 000 euro.

Förklaring:Avdraget är en överföring till moment 26.40.01.


2019 II tilläggsb. -100 000
2019 budget 4 830 000
2018 bokslut 3 800 000
2017 bokslut 8 800 000