Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     23. Statsrådets kansli
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       01. Förvaltning
            50. Vissa understöd
       40. Migration
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde

Statsbudgeten 2019

01. FörvaltningPDF-versio

50. Vissa understöd (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 10 000 euro.

Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:

Dispositionsplan (euro)

  
Finlands Sjöräddningssällskap204 000
Ålands Sjöräddningssällskap11 000
Understöd för skyddade personer inom polisens vittnesskyddsprogram20 000
Sammanlagt235 000

Förklaring: Behovet av tilläggsanslag föranleds av en ökning av beloppet av understödet för skyddade personer enligt 7 § i lagen om vittnesskyddsprogram (88/2015) och hänförs till motsvarande punkt i dispositionsplanen.


2019 II tilläggsb.10 000
2019 budget225 000
2018 bokslut225 000
2017 bokslut225 000