Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning
            50. Vissa understöd
       40. Migration

Statsbudgeten 2019

01. FörvaltningPDF-versio

50. Vissa understöd (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 10 000 euro.

Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:

Dispositionsplan (euro)

   
Finlands Sjöräddningssällskap 204 000
Ålands Sjöräddningssällskap 11 000
Understöd för skyddade personer inom polisens vittnesskyddsprogram 20 000
Sammanlagt 235 000

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av en ökning av beloppet av understödet för skyddade personer enligt 7 § i lagen om vittnesskyddsprogram (88/2015) och hänförs till motsvarande punkt i dispositionsplanen.


2019 II tilläggsb. 10 000
2019 budget 225 000
2018 bokslut 225 000
2017 bokslut 225 000