Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag

Statsbudgeten 2019

10. Miljö- och naturvårdPDF-versio

52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 900 000 euro.

Förklaring:I och med Helsinki Biennale har Helsingfors stad påskyndat tidtabellen för byggandet av vatten- och avloppsnät på Skanslandet och enligt ett nyligen fattat beslut bygger Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) ett vatten- och avloppsnät till Skanslandets strand redan hösten 2019. Helsingfors och HRM:s andel av det totala arbetet (vatten och avlopp mellan Skanslandet och fastlandet) är ca 4,0 miljoner euro och Forststyrelsens naturtjänsters andel (vatten- och avloppsarbetena på Skanslandet) är ca 1,45 miljoner euro. Naturtjänster har från olika källor samlat in ca 0,55 miljoner euro för sin betalningsandel, men för att utföra den del av vatten- och avloppsarbetet som gäller själva Skanslandet har Naturtjänster ett akut behov av finansiering till ett belopp av 0,9 miljoner euro. På grund av tidigareläggningen av projektet beaktas anslagsökningen för 2019 vid beredningen av budgetpropositionen för 2020 i fråga om Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter.


2019 II tilläggsb. 900 000
2019 budget 35 369 000
2018 bokslut 34 760 000
2017 bokslut 29 656 000