Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     23. Statsrådets kansli
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       03. Forskning och utveckling
       10. Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster
       40. Pensioner
            52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde

Statsbudgeten 2019

40. PensionerPDF-versio

52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 200 000 euro.

Förklaring: Tillägget föranleds av minskade inkomster av försäkringsavgifter och ett minskat antal försäkrade.


2019 II tilläggsb.200 000
2019 budget292 100 000
2018 bokslut252 951 272
2017 bokslut192 849 154