Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     23. Statsrådets kansli
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       03. Forskning och utveckling
       10. Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster
            60. Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder
       40. Pensioner
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde

Statsbudgeten 2019

10. Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänsterPDF-versio

60. Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 15 000 000 euro.

Förklaring: Av tillägget föranleds 4 900 000 euro av en ökning av antalet ansökningar om grundläggande utkomststöd och 4 600 000 euro av avlönande av semestervikarier. Av tillägget föranleds 5 500 000 euro av beslut i enlighet med regeringsprogrammet att höja de små pensionerna och av genomförandet av andra ändringar i förmåner som det fattats beslut om.


2019 II tilläggsb.15 000 000
2019 budget377 760 000
2018 bokslut329 741 000
2017 bokslut331 747 000