Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       40. Pensioner

Statsbudgeten 2019

04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas även till teckning av andel i biobankernas andelslag och årsmedlemsavgifter.

Förklaring:Kompletteringen av motiveringen hänför sig till behovet av att använda anslaget även till teckning av andel i biobankernas andelslag och årsmedlemsavgifter.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2019 II tilläggsb.
2019 I tilläggsb. 250 000
2019 budget 53 708 000
2018 bokslut 53 252 000
2017 bokslut 49 622 000