Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     23. Statsrådets kansli
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       03. Forskning och utveckling
            04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd
       10. Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster
       40. Pensioner
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde

Statsbudgeten 2019

03. Forskning och utvecklingPDF-versio

04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas även till teckning av andel i biobankernas andelslag och årsmedlemsavgifter.

Förklaring: Kompletteringen av motiveringen hänför sig till behovet av att använda anslaget även till teckning av andel i biobankernas andelslag och årsmedlemsavgifter.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2019 II tilläggsb.
2019 I tilläggsb.250 000
2019 budget53 708 000
2018 bokslut53 252 000
2017 bokslut49 622 000