Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     23. Statsrådets kansli
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       01. Förvaltning
       20. Närings- och innovationspolitik
       50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
            40. Införande av regionala innovationer och försök
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde

Statsbudgeten 2019

50. Regionutveckling och strukturfondspolitikPDF-versio

40. Införande av regionala innovationer och försök (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 814 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget även får användas till upprustning av Kimola kanal.

Förklaring: Avsikten är att tilläggsanslaget ska användas för att slutföra projektet Kimola kanal. Av det treåriga reservationsanslag som budgeterats för 2016 för projektet Kimola kanal har 814 000 euro förblivit oanvänt.


2019 II tilläggsb.814 000
2019 budget3 300 000
2018 bokslut17 708 000
2017 bokslut16 987 000