Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     23. Statsrådets kansli
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       01. Förvaltning
       20. Närings- och innovationspolitik
            44. Investerings- och utvecklingsstöd för den cirkulära ekonomin
            95. Utgifter för avtal om avkastningsbyte och för skyddsåtgärder
       50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde

Statsbudgeten 2019

95. Utgifter för avtal om avkastningsbyte och för skyddsåtgärder (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 000 000 euro.

Förklaring: Tillägget föranleds av en nedgång i räntenivån.


2019 II tilläggsb.1 000 000
2019 budget3 200 000