Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     23. Statsrådets kansli
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       10. Miljö- och naturvård
            52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter
       20. Samhällen, byggande och boende

Statsbudgeten 2019

10. Miljö- och naturvårdPDF-versio

52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 900 000 euro.

Förklaring: I och med Helsinki Biennale har Helsingfors stad påskyndat tidtabellen för byggandet av vatten- och avloppsnät på Skanslandet och enligt ett nyligen fattat beslut bygger Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) ett vatten- och avloppsnät till Skanslandets strand redan hösten 2019. Helsingfors och HRM:s andel av det totala arbetet (vatten och avlopp mellan Skanslandet och fastlandet) är ca 4,0 miljoner euro och Forststyrelsens naturtjänsters andel (vatten- och avloppsarbetena på Skanslandet) är ca 1,45 miljoner euro. Naturtjänster har från olika källor samlat in ca 0,55 miljoner euro för sin betalningsandel, men för att utföra den del av vatten- och avloppsarbetet som gäller själva Skanslandet har Naturtjänster ett akut behov av finansiering till ett belopp av 0,9 miljoner euro. På grund av tidigareläggningen av projektet beaktas anslagsökningen för 2019 vid beredningen av budgetpropositionen för 2020 i fråga om Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter.


2019 II tilläggsb.900 000
2019 budget35 369 000
2018 bokslut34 760 000
2017 bokslut29 656 000