Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     23. Statsrådets kansli
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       10. Trafiknätet
            20. Bastrafikledshållning
            36. Statsunderstöd för spårvägsprojekt
            77. Utveckling av trafikledsnätet
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde

Statsbudgeten 2019

20. Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 40 000 000 euro.

Förklaring: Tillägget anvisas för att minska det eftersatta underhållet inom trafiknätet.


2019 II tilläggsb.40 000 000
2019 budget1 065 361 000
2018 bokslut1 468 490 000
2017 bokslut1 271 800 000