Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     23. Statsrådets kansli
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       01. Förvaltning och forskning
            05. Naturresursinstitutets omkostnader
       20. Jordbruk och livsmedelsekonomi
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde

Statsbudgeten 2019

05. Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 900 000 euro.

Förklaring: Tillägget föranleds av främjandet av teknologi- och forskningsverksamhetens genomslagskraft vid Naturresursinstitutets verksamhetsställe i Nyslott samt möjliggörandet av ett ökat samarbete med näringslivet i regionen.


2019 II tilläggsb.900 000
2019 budget73 155 000
2018 bokslut70 570 000
2017 bokslut72 401 000