Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     23. Statsrådets kansli
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
       20. Yrkesutbildning
       80. Konst och kultur
            50. Vissa understöd
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde

Statsbudgeten 2019

50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 3 000 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget får användas till beviljande av understöd för kostnader som föranleds av ordnandet av förvaltningen och skötseln av sanatoriet i Pemar, under förutsättning att det för förvaltningen av sanatoriet bildas en stiftelse till vilken Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt överlåter sanatoriets fastighet och lösöre utan ersättning.

Förklaring: Tilläggsanslaget är av engångsnatur. Avsikten är att 500 000 euro av anslaget används till betalning av grundkapitalet för den stiftelse som ska bildas för förvaltningen och högst 2 500 000 euro för beviljande av understöd för stiftelsens förvaltnings-, planerings- och reparationskostnader.


2019 II tilläggsb.3 000 000
2019 budget1 370 000
2018 bokslut9 380 000
2017 bokslut8 293 000