Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     23. Statsrådets kansli
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
       20. Yrkesutbildning
            21. Gemensamma utgifter för yrkesutbildningen
            30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningen
       80. Konst och kultur
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde

Statsbudgeten 2019

21. Gemensamma utgifter för yrkesutbildningen (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till betalning av utgifter för anställning av personal motsvarande högst åtta årsverken.

Förklaring: Ändringen av antalet årsverken föranleds av utförandet av de uppgifter som anknyter till verkställandet av reformen.

Det föreslås inte något tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan.


2019 II tilläggsb.
2019 budget26 579 000
2018 bokslut26 737 000
2017 bokslut10 511 000