Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
     11. Skatter och inkomster av skattenatur
     12. Inkomster av blandad natur
     13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
     15. Lån
       03. Statens nettoupplåning och skuldhantering
            01. Nettoupplåning och skuldhantering
   Anslag

Statsbudgeten 2019

03. Statens nettoupplåning och skuldhanteringPDF-versio

01. Nettoupplåning och skuldhantering

Under momentet dras det av 136 184 000 euro.

Förklaring: Under nettoupplåningen till nominellt värde antecknas ett avdrag på 136 184 000 euro, varvid nettoupplåningen till nominellt värde uppgår till 1 795 628 000 euro år 2019. Inberäknat posterna för skuldhantering uppgår beloppet av nettoinkomsterna till 1 745 628 000 euro år 2019.

Inkomster och utgifter (mn euro)

  
Inkomster 
Nettoupplåning till nominellt värde1 796
Utgifter 
Emissionsförluster (netto)-40
Kapitalförluster (netto)-10
Nettoinkomster1 746

2019 II tilläggsb.-136 184 000
2019 I tilläggsb.226 788 000
2019 budget1 655 024 000
2018 bokslut-985 765 656
2017 bokslut3 083 951 345