Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
     11. Skatter och inkomster av skattenatur
     12. Inkomster av blandad natur
     13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
       04. Andel i statens penninginstituts vinst
            01. Andel i Finlands Banks vinst
     15. Lån
   Anslag

Statsbudgeten 2019

01. Andel i Finlands Banks vinstPDF-versio

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 43 000 000 euro.

Förklaring: Bankfullmäktige har fastställt Finlands Banks bokslut för 2018 och den 15 mars 2019 på framställning av direktionen beslutat att banken intäktsför 143 miljoner euro till staten.


2019 II tilläggsb.43 000 000
2019 budget100 000 000
2018 bokslut104 000 000
2017 bokslut91 000 000