Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
     11. Skatter och inkomster av skattenatur
     12. Inkomster av blandad natur
       39. Övriga inkomster av blandad natur
            01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder
     13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
     15. Lån
   Anslag

Statsbudgeten 2019

39. Övriga inkomster av blandad naturPDF-versio

01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder

Under momentet dras det av 43 200 000 euro.

Förklaring: Den proposition som regeringen lämnade till riksdagen den 4 februari 2016 (RP 1/2016 rd) i syfte att höja dags- och ordningsboten har förfallit. Det här leder till att de kalkylerade inkomsterna från böterna minskar med 22,5 miljoner euro. Dessutom har den faktiska utvecklingen varit sådan att inkomsterna från böterna blivit mindre än väntat.


2019 II tilläggsb.-43 200 000
2019 budget173 200 000
2018 bokslut126 543 835
2017 bokslut172 941 781