Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
     11. Skatter och inkomster av skattenatur
       01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
       04. Skatter och avgifter på grund av omsättning
       10. Övriga skatter
            03. Bilskatt
     12. Inkomster av blandad natur
     13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
     15. Lån
   Anslag

Statsbudgeten 2019

03. BilskattPDF-versio

Under momentet dras det av 57 000 000 euro.

Förklaring: Avdraget föranleds av uppgifter om ett mindre inflöde än beräknat i början av året. Antalet nya personbilar som registrerades var lägre än väntat. I budgeten beräknades antalet nya personbilar som registreras uppgå till 127 000. Den uppdaterade prognosen är 110 000 bilar. Däremot har importen av använda bilar ökat, vilket för sin del dämpar nedgången i de uppskattade beloppen.


2019 II tilläggsb.-57 000 000
2019 budget959 000 000
2018 bokslut1 001 100 778
2017 bokslut977 138 446