Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
     11. Skatter och inkomster av skattenatur
       01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
            01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster
            03. Källskatt på ränteinkomster
       04. Skatter och avgifter på grund av omsättning
       10. Övriga skatter
     12. Inkomster av blandad natur
     13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
     15. Lån
   Anslag

Statsbudgeten 2019

03. Källskatt på ränteinkomsterPDF-versio

Under momentet dras det av 43 000 000 euro.

Förklaring: Avdraget föranleds av uppgifter om ett mindre inflöde än beräknat i början av året.


2019 II tilläggsb.-43 000 000
2019 budget84 000 000
2018 bokslut46 217 276
2017 bokslut65 542 587