Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
     11. Skatter och inkomster av skattenatur
       01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
            01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster
            03. Källskatt på ränteinkomster
       04. Skatter och avgifter på grund av omsättning
       10. Övriga skatter
     12. Inkomster av blandad natur
     13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
     15. Lån
   Anslag

Statsbudgeten 2019

01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomsterPDF-versio

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 234 000 000 euro.

Förklaring: Tillägget föranleds huvudsakligen av att utfallet av källskatten varit bättre än beräknat. Prognosen är förknippad med en större osäkerhet än normalt på grund av den datasystemreform som genomfördes vid Skatteförvaltningen och på grund av att Nationella inkomstregistret togs i bruk. Därför finns det inga förhandsuppgifter om den slutliga beskattningen för skatteåret 2018 att tillgå vid lämnandet av tilläggsbudgetpropositionen, och dessutom kan uppgifterna om skatteintäkterna för kalenderåret 2019 utnyttjas i endast mycket begränsad utsträckning. Den bristande insynen i den faktiska utvecklingen kan leda till att de uppskattade beloppen under momentet korrigeras i slutet av året.


2019 II tilläggsb.234 000 000
2019 I tilläggsb.156 000 000
2019 budget9 939 000 000
2018 bokslut9 701 120 659
2017 bokslut9 053 746 530