Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Anslag

Statsbudgeten 2019

REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM KOMPLETTERING AV TILLÄGGSBUDGETPROPOSITIONEN FÖR 2019 (RP 323/2018 rd)

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

att Rikdsdagen måtte besluta godkänna bifogande proposition om komplettering av regeringens proposition om en tilläggsbudget för 2019.

Helsingfors den 28 februari 2019

Statsminister

JUHA SIPILÄ

Finansminister Petteri Orpo