Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen
       01. Förvaltning
       10. Polisväsendet
       40. Migration

Statsbudgeten 2019

01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 020 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av Oljeskyddsfondens betalningar för Gränsbevakningsväsendets behov åren 2017 och 2018. Betalningarna har intäktsförts under moment 12.26.99.


2019 I tilläggsb. 1 020 000
2019 budget 234 690 000
2018 II tilläggsb. 970 000
2018 I tilläggsb. 1 860 000
2018 budget 235 292 000
2017 bokslut 231 029 000