Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     21. Riksdagen
     23. Statsrådets kansli
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       01. Förvaltning
       10. Polisväsendet
            01. Polisväsendets omkostnader
       20. Gränsbevakningsväsendet
       40. Migration
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

Statsbudgeten 2019

10. PolisväsendetPDF-versio

01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 600 000 euro.

Förklaring: Tillägget föranleds av stärkandet av polisens s.k. nätpolis för bekämpning av sexualbrott och förebyggande arbete.


2019 I tilläggsb.1 600 000
2019 budget753 095 000
2018 II tilläggsb.2 692 000
2018 I tilläggsb.9 225 000
2018 budget726 152 000
2017 bokslut696 678 000