Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     21. Riksdagen
     23. Statsrådets kansli
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       01. Förvaltning
            01. Inrikesministeriets omkostnader
            04. Beredskapen i Finland för civil krishantering
       10. Polisväsendet
       20. Gränsbevakningsväsendet
       40. Migration
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

Statsbudgeten 2019

04. Beredskapen i Finland för civil krishantering (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 86 000 euro.

Förklaring: Tillägget är en överföring från moment 26.01.01 och den föranleds av en uppgiftsöverföring för viss tid.


2019 I tilläggsb.86 000
2019 budget1 480 000
2018 I tilläggsb.13 000
2018 budget1 739 000
2017 bokslut1 439 000