Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen
       01. Förvaltning
       10. Polisväsendet
       40. Migration

Statsbudgeten 2019

01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 104 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så att högst 190 000 euro av anslaget får användas till betalning av finansiella korrigeringar som utgör som kostnader för överföringsekonomin och gäller fonderna under det allmänna programmet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar i Europeiska unionen 2007—2013 till den del det är fråga om utgifter för finska statens slutbetalningar och sanktioner i samband med s.k. systemkorrigeringar.

Förklaring:I anslagsändringen har som tillägg beaktats 190 000 euro, som föranleds av ombudgetering av det anslag som i den tredje tilläggsbudgeten för 2017 beviljats för finansiella korrigeringar enligt beslut av Europeiska kommissionen, och som avdrag 86 000 euro i överföring till moment 26.01.04.


2019 I tilläggsb. 104 000
2019 budget 14 425 000
2018 I tilläggsb. 163 000
2018 budget 13 811 000
2017 bokslut 13 802 000