Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen
       01. Förvaltning
       10. Polisväsendet
       40. Migration

Statsbudgeten 2019

40. MigrationPDF-versio

01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostander (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 5 063 000 euro.

Förklaring:Av tillägget föranleds 2 601 000 euro av att utrymmen i förläggningen i Uleåborg ändras till förvarsutrymmen för utlänningar, 2 212 000 euro av en resursökning för beslutsfattande och behandling i ärenden som gäller asyl och invandring och 250 000 euro av pilotförsöket med prov i grundkursen om det finska samhället vid statens förläggningar.


2019 I tilläggsb. 5 063 000
2019 budget 28 611 000
2018 I tilläggsb. 355 000
2018 budget 49 395 000
2017 bokslut 57 850 000