Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     21. Riksdagen
     23. Statsrådets kansli
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       01. Förvaltning
       10. Polisväsendet
       20. Gränsbevakningsväsendet
       40. Migration
            01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostander
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

Statsbudgeten 2019

40. MigrationPDF-versio

01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostander (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 5 063 000 euro.

Förklaring: Av tillägget föranleds 2 601 000 euro av att utrymmen i förläggningen i Uleåborg ändras till förvarsutrymmen för utlänningar, 2 212 000 euro av en resursökning för beslutsfattande och behandling i ärenden som gäller asyl och invandring och 250 000 euro av pilotförsöket med prov i grundkursen om det finska samhället vid statens förläggningar.


2019 I tilläggsb.5 063 000
2019 budget28 611 000
2018 I tilläggsb.355 000
2018 budget49 395 000
2017 bokslut57 850 000