Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen
       30. Åklagarna

Statsbudgeten 2019

04. Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 80 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av det ökade behovet av rättshjälp till följd av att polisens brottsbekämpning utvidgats.


2019 I tilläggsb. 80 000
2019 budget 72 191 000
2018 I tilläggsb. 557 000
2018 budget 65 052 000
2017 bokslut 61 152 000