Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen
       30. Åklagarna

Statsbudgeten 2019

10. Domstolar och rättshjälpPDF-versio

03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 207 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av det ökade antalet mål till följd av att polisens brottsbekämpning utvidgats.


2019 I tilläggsb. 207 000
2019 budget 251 108 000
2018 II tilläggsb. 8 000
2018 I tilläggsb. 1 940 000
2018 budget 250 075 000
2017 bokslut 256 497 000

04. Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 80 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av det ökade behovet av rättshjälp till följd av att polisens brottsbekämpning utvidgats.


2019 I tilläggsb. 80 000
2019 budget 72 191 000
2018 I tilläggsb. 557 000
2018 budget 65 052 000
2017 bokslut 61 152 000