Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen
       01. Förvaltning
       02. Tillsyn
       40. Pensioner
       50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2019

65. Ökat psykosocialt stöd till barn och unga (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 500 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av understöd till Uleåborgs stad för ett pilotförsök med psykosocialt stöd till barn och unga.

Förklaring:Tilläggsanslaget används för att stödja ett pilotprojekt som ordnas av Uleåborgs stad och som har som mål att förebygga sexualbrott mot minderåriga åren 2019—2020.


2019 I tilläggsb. 500 000