Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen
       01. Förvaltning
       02. Tillsyn
       40. Pensioner
       50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2019

40. Statlig finansiering av utgifterna för läkar- och sjukvårdshelikopterverk-samheten (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Samtycke

Motiveringen till momentet kompletteras så att staten vederlagsfritt får överlåta statsägd aktieförmögenhet till ett värde av högst 18 000 000 euro till FinnHEMS Oy för byggande av de nya helikopterbaserna i Kouvola och Seinäjoki samt för byggande av fasta baser i samband med baserna i Tammerfors och Uleåborg samt högst 500 000 euro för planering av en omläggning av produktionssättet för läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten.

Förklaring:För byggande av baser överlåts statsägda aktier till FinnHEMS Oy till ett värde av högst 18 000 000 euro. För planering av en omläggning av produktionssättet får av aktieförmögenhetens värde överlåtas högst 500 000 euro.

Avsikten är att aktierna ska överlåtas 2019 och att baserna ska byggas 2019—2022. Statsrådets kansli beslutar vilket bolags aktier som ska överlåtas.

Aktierna överlåts med det villkoret att om FinnHEMS Oy inte bygger baserna, inte grundar operativa enheter eller inte fortsätter att tillhandahålla flygtjänster inom prehospital sjukvård, ska FinnHEMS Oy till staten återlämna de aktier bolaget fått eller de baser som byggts.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2019 I tilläggsb.
2019 budget 28 990 000
2018 budget 28 990 000
2017 bokslut 28 990 000