Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen
       01. Förvaltning
       02. Tillsyn
       40. Pensioner
       50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2019

31. Det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården och vissa andra utgifter (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 813 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till betalning av understöd till etableringen av en verksamhetsmodell med barnhus för utredning och förebyggande av sexualbrott mot barn samt till avlönande av personal motsvarande högst tre årsverken för att etablera, utveckla, styra och stödja verksamhetsmodellen med barnhus.

Förklaring:Avsikten är att tilläggsanslaget ska användas till att stödja etableringen av barnhusmodellen i Helsingfors och Uleåborg för utredning och förebyggande av sexualbrott mot barn. Barnhusmodellen är en verksamhetsmodell för myndighetsarbete som främjar möjligheterna att samarbeta, undersöka och dela information över sektorsgränserna när det finns misstanke om att ett barn har utsatts för misshandel eller sexuellt utnyttjande.


2019 I tilläggsb. 813 000
2019 budget 2 450 000
2018 budget 500 000
2017 bokslut 400 000