Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen
       01. Förvaltning
       02. Tillsyn
       40. Pensioner
       50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2019

60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovårdPDF-versio

31. Det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården och vissa andra utgifter (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 813 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till betalning av understöd till etableringen av en verksamhetsmodell med barnhus för utredning och förebyggande av sexualbrott mot barn samt till avlönande av personal motsvarande högst tre årsverken för att etablera, utveckla, styra och stödja verksamhetsmodellen med barnhus.

Förklaring:Avsikten är att tilläggsanslaget ska användas till att stödja etableringen av barnhusmodellen i Helsingfors och Uleåborg för utredning och förebyggande av sexualbrott mot barn. Barnhusmodellen är en verksamhetsmodell för myndighetsarbete som främjar möjligheterna att samarbeta, undersöka och dela information över sektorsgränserna när det finns misstanke om att ett barn har utsatts för misshandel eller sexuellt utnyttjande.


2019 I tilläggsb. 813 000
2019 budget 2 450 000
2018 budget 500 000
2017 bokslut 400 000

35. Statlig finansiering till studerandehälsovård som ordnas av Studenternas hälsovårdsstiftelse (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 3 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd till Studenternas hälsovårdsstiftelse 2019 och 2020 för genomförandet av en utvidgning av studerandehälsovården för högskolestuderande.

Förklaring:I samband med tilläggsbudgetpropositionen har regeringen till riksdagen överlämnat en proposition med förslag till lag om studerandehälsovård för högskolestuderande och till vissa lagar som har samband med den.


2019 I tilläggsb. 3 000 000

40. Statlig finansiering av utgifterna för läkar- och sjukvårdshelikopterverk-samheten (reservationsanslag 3 år)

Samtycke

Motiveringen till momentet kompletteras så att staten vederlagsfritt får överlåta statsägd aktieförmögenhet till ett värde av högst 18 000 000 euro till FinnHEMS Oy för byggande av de nya helikopterbaserna i Kouvola och Seinäjoki samt för byggande av fasta baser i samband med baserna i Tammerfors och Uleåborg samt högst 500 000 euro för planering av en omläggning av produktionssättet för läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten.

Förklaring:För byggande av baser överlåts statsägda aktier till FinnHEMS Oy till ett värde av högst 18 000 000 euro. För planering av en omläggning av produktionssättet får av aktieförmögenhetens värde överlåtas högst 500 000 euro.

Avsikten är att aktierna ska överlåtas 2019 och att baserna ska byggas 2019—2022. Statsrådets kansli beslutar vilket bolags aktier som ska överlåtas.

Aktierna överlåts med det villkoret att om FinnHEMS Oy inte bygger baserna, inte grundar operativa enheter eller inte fortsätter att tillhandahålla flygtjänster inom prehospital sjukvård, ska FinnHEMS Oy till staten återlämna de aktier bolaget fått eller de baser som byggts.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2019 I tilläggsb.
2019 budget 28 990 000
2018 budget 28 990 000
2017 bokslut 28 990 000

65. Ökat psykosocialt stöd till barn och unga (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 500 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av understöd till Uleåborgs stad för ett pilotförsök med psykosocialt stöd till barn och unga.

Förklaring:Tilläggsanslaget används för att stödja ett pilotprojekt som ordnas av Uleåborgs stad och som har som mål att förebygga sexualbrott mot minderåriga åren 2019—2020.


2019 I tilläggsb. 500 000