Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     21. Riksdagen
     23. Statsrådets kansli
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       01. Förvaltning
       02. Tillsyn
       03. Forskning och utveckling
       40. Pensioner
       50. Stöd till veteraner
            50. Fronttillägg
       60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

Statsbudgeten 2019

50. Stöd till veteranerPDF-versio

50. Fronttillägg (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 80 000 euro.

Förklaring: I samband med tilläggsbudgetpropositionen har regeringen till riksdagen överlämnat en proposition med förslag till lagar som innebär höjda nivåer på veteranförmånerna. Tillägget föranleds av en höjning av fronttillägget och det extra fronttillägget från och med den 1 april 2019. Höjningen görs för att kompensera frysningen av folkpensionsindex.


2019 I tilläggsb.80 000
2019 budget9 500 000
2018 budget12 600 000
2017 bokslut15 469 166