Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen
       01. Förvaltning
       02. Tillsyn
       40. Pensioner
       50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2019

40. PensionerPDF-versio

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 20 000 euro.

Förklaring:I samband med tilläggsbudgetpropositionen har regeringen till riksdagen överlämnat en proposition med förslag till lagar som innebär höjda nivåer på veteranförmånerna. Tillägget föranleds av en höjning av veterantilläggen från och med den 1 april 2019. Höjningen görs för att kompensera frysningen av folkpensionsindex.


2019 I tilläggsb. 20 000
2019 budget 3 563 400 000
2018 budget 3 580 500 000
2017 bokslut 3 531 883 431