Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     21. Riksdagen
     23. Statsrådets kansli
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       01. Förvaltning
            01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader
       02. Tillsyn
       03. Forskning och utveckling
       40. Pensioner
       50. Stöd till veteraner
       60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

Statsbudgeten 2019

01. FörvaltningPDF-versio

01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 60 000 euro.

Förklaring: Tillägget föranleds av beredningen och verkställandet av den lagstiftning som gäller tjänster för äldre och för personer med funktionsnedsättning.


2019 I tilläggsb.60 000
2019 budget31 929 000
2018 II tilläggsb.-60 000
2018 I tilläggsb.-108 000
2018 budget31 004 000
2017 bokslut31 200 000