Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen
       01. Förvaltning
       60. Energipolitik
       70. Integration

Statsbudgeten 2019

70. IntegrationPDF-versio

03. Främjande av invandrares integration och sysselsättning (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 250 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av anordnandet av orientationsutbildning på eget språk och av producerandet av ett riksomfattande utbildningsmaterial i syfte att öka invandrares förståelse av hur vårt samhälle fungerar.


2019 I tilläggsb. 250 000
2019 budget 1 631 000
2018 II tilläggsb. 2 500 000
2018 budget 1 061 000
2017 bokslut 1 631 000