Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen
       01. Förvaltning
       60. Energipolitik
       70. Integration

Statsbudgeten 2019

60. EnergipolitikPDF-versio

42. Statligt stöd för tryggande av elförsörjningen (förslagsanslag)

Fullmakt

Motiveringen till momentet kompletteras så att förbindelser får ingås för högst 7 000 000 euro år 2019 för att stödja ersättningsinvesteringar i elnätet i Enontekiön Sähkö Oy:s nuvarande ansvarsområde i sådana situationer där Enontekiö kommun inte direkt eller indirekt äger Enontekiön Sähkö Oy.

Förklaring:Syftet med stödjandet av ersättningsinvesteringarna i Enontekiön Sähkö Oy i Enontekiö kommun är att säkerställa elförsörjningen i norra Lappland. Fullmakten ska endast användas i en sådan situation där Enontekiön Sähkö Oy har blivit en del av ett annat bolag. Stödet möjliggör en effektivisering av verksamheten och ett långsiktigt investeringsprogram för att kunna uppnå en adekvat teknisk nivå på elnätet i Enontekiö kommuns område och samtidigt kunna begränsa höjningarna av elöverföringspriset.

Användningen av fullmakten beräknas föranleda staten utgifter till ett belopp av 700 000 euro under åren 2020—2029.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2019 I tilläggsb.
2019 budget 125 000
2018 I tilläggsb. 135 000
2017 bokslut 845 857