Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen
       01. Förvaltning
       60. Energipolitik
       70. Integration

Statsbudgeten 2019

40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivetPDF-versio

Samtycke

Motiveringen till kapitlet kompletteras så att Försörjningsberedskapscentralen ges rätt att överföra Kiinteistö Oy Heka:s hela aktiestock på 10,75 miljoner euro såsom apportegendom till Suomen Huoltovarmuusdata Oy.

Förklaring:Den fastighetsförmögenhet som fullmakten gäller är belägen i Kerava stad. Försörjningsberedskapscentralen och Kerava stad äger tillsammans Kiinteistö Heka Oy, som äger fastigheterna 245-4-264-2 och 245-4-264-3 där Suomen Huoltovarmuusdata Oy och Keravas nödcentral är belägna.

Både för Suomen Huoltovarmuusdata Oy och för nödcentralen är det viktigt att grottlokalerna utvecklas och upprätthålls på en hög säkerhetsnivå. Fastigheterna behöver dock investeringar omfattande cirka 7,3 miljoner euro för att upprätthålla en hög skyddsnivå.

Det enklaste sättet att säkerställa att utvecklandet och upprätthållandet av grottlokalerna motsvarar användarnas behov avseende säkerhet och funktion är att Försörjningsberedskapscentralen förvärvar Kiinteistö Heka Oy:s hela aktiestock till sin ägo. Efter detta apporterar Försörjningsberedskapscentralen egendomen till Suomen Huoltovarmuusdata Oy, som i och med arrangemangen blir ägare av de lokaler som dess affärsveksamhet förutsätter.

01. Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas även till betalning av ersättning till Ålands landskapsregering för kostnader som föranleds av de uppgifter som anges i förordningen om skötseln på Åland av uppgifter som gäller konsumentrådgivning (720/2014).

Förklaring:Ändringen av motiveringen föranleds av en överföring av konsumentrådgivningens uppgifter från moment 28.40.02.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2019 I tilläggsb.
2019 budget 15 548 000
2018 II tilläggsb. 14 000
2018 I tilläggsb. 92 000
2018 budget 11 188 000
2017 bokslut 10 619 000